O nas

Flughafen München GmbH (FMG)
Nordallee 25
Skr. poczt. 23 17 55
85326 Monachium


http://www.munich-airport.de
digital@munich-airport.de
Telefon: +49 89 975 331 74
Telefax: +49 89 975 331 06

Rejestr handlowy: Sąd rejonowy w Monachium, HR B 5448
Nr ident. VAT: DE 129 352 365
Prezes i dyrektor wykonawczy: dr Michael Kerkloh
Dyrektor ds. finansów i infrastruktury: Thomas Weyer
Dyrektor ds. handlu i bezpieczeństwa: Andrea Gebbeken
Przewodniczący rady nadzorczej: Minister stanu Albert

Copyright © Flughafen München GmbH
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Informacje ogólne

Niewiążący charakter informacji
Spółka Flughafen München GmbH starannie zweryfikowała i zebrała informacje oraz inne treści, które znajdują się na jej stronie internetowej. Nie bierze jednak żadnej gwarancji ani odpowiedzialności za ich prawidłowość, kompletność lub aktualność. Dotyczy to również danych zawartych w rozkładzie lotów.

Zastrzeżenie zmian
Wszystkie informacje są niewiążące i niezobowiązujące. Spółka Flughafen München GmbH zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełniania i usuwania części lub całości informacji umieszczonych na jej stronie internetowej bez wcześniejszej specjalnej zapowiedzi, a także do tymczasowego lub ostatecznego zaprzestania ich publikacji.

Odesłania (linki) do innych stron internetowych
Strona internetowa spółki Flughafen München GmbH zawiera również linki, które prowadzą bezpośrednio lub pośrednio do innych stron internetowych. Treści i układ tych stron nie podlegają kontroli spółki Flughafen München GmbH, ani spółka Flughafen München GmbH nie ma na nie wpływu. W związku z tym spółka Flughafen München GmbH nie ponosi odpowiedzialności za te strony.

Prawo autorskie, prawo znaków towarowych i inne prawa ochronne
Copyright © Flughafen München GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone. Treści umieszczone na stronach niniejszej witryny internetowej oraz ich układ są chronione prawem autorskim i innymi prawami ochronnymi. Mogą być one wykorzystywane w całości lub we fragmentach wyłącznie do użytku osobistego; nie wolno wykorzystywać ich do celów komercyjnych. Powyższe nie dotyczy stron w sekcji kontaktów z mediami i działań PR. Materiał tekstowy i ilustracyjny oferowany w tej sekcji może być dowolnie wykorzystywany do celów redakcyjnych zgodnie z przepisami prawa. Przy powielaniu tych treści należy wyraźnie odnieść się do prawa autorskiego i praw własności spółki Flughafen München GmbH. Nie wolno zmieniać ani wykorzystywać tych treści na innych stronach internetowych bez pisemnej zgody spółki Flughafen München GmbH. Treści umieszczone na niniejszej stronie internetowej, na przykład zdjęcia, również mogą podlegać prawu autorskiemu osób trzecich.

Logo „M” oraz inne oznaczenia firmowe są zarejestrowanymi znakami towarowymi spółki Flughafen München GmbH. Również oznaczenia lub znaki innych firm, które są umieszczone na stronie internetowej spółki Flughafen München GmbH, mogą być prawnie chronione.

Koncepcja, design i realizacja
THE HYPHE GmbH & Co. KG
Paul-Heyse-Strasse 29
80336 Monachium
www.thehyphe.com