Informacje dotyczące ochrony danych

1. Wprowadzenie

Niniejsze informacje dotyczą przetwarzania danych osobowych w związku z konkursem internetowym E-Learning Lufthansa Polska 2019.

2. Administrator

Flughafen München GmbH (adres prowadzenia działalności: Nordallee 25, 85356 München- Flughafen, e-mail digital@munich-airport.de)

3. Inspektor ochrony danych

Inspektor ochrony danych w spółce Flughafen München GmbH, Nordallee 25, 85356 München-Flughafen, e-mail: datenschutzbeauftragter@munich-airport.de

4. Przetwarzanie danych osobowych, cel przetwarzania

Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w następujących celach:

 • Do zawiadomienia zwycięzców po pomyślnym zakończeniu testu wiedzy
 • Do wysyłki informacji na temat oferty lotniskowej
 • Do komunikacji z uczestnikami
 • Do obrony prawnej

Zastosowanie technologii etracker

Dostawca tej strony internetowej korzysta z usług firmy etracker GmbH z Hamburga, Niemcy (www.etracker.com) do analizy danych dotyczących użytkowania. Stosowane są przy tym pliki cookie, które umożliwiają analizę statystyczną korzystania z tej strony internetowej przez odwiedzających ją oraz wyświetlanie treści lub reklam związanych z użytkowaniem. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki cookie etracker nie zawierają żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika.

Dane generowane przez etracker są przetwarzane i przechowywane przez etracker wyłącznie w Niemczech w imieniu dostawcy tej strony internetowej, a zatem podlegają rygorystycznym niemieckim i europejskim przepisom oraz standardom ochrony danych osobowych. Firma etracker została poddana niezależnemu audytowi, certyfikowana i nagrodzona pieczęcią ochrony danych osobowych ePrivacyseal.

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) (prawnie uzasadniony interes) ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO). Nasz prawnie uzasadniony interes polega na optymalizacji naszej oferty online i naszej witryny internetowej. Ponieważ prywatność naszych odwiedzających jest dla nas szczególnie ważna, adres IP jest anonimizowany w etracker tak wcześnie, jak to możliwe, a identyfikatory logowania lub urządzeń są konwertowane do jednoznacznego klucza, który nie jest przypisany danej osobie. Firma etracker nie wykorzystuje tych danych w inny sposób, nie łączy tych danych z innymi danymi, ani nie przekazuje ich stronom trzecim.

Mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu danych, o ile ma ono charakter osobisty. Wniesienie sprzeciwu nie ma żadnych negatywnych konsekwencji.

Nie zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę etracker na tej stronie internetowej.

Nie zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę etracker na tej stronie internetowej: https://www.etracker.com/datenschutz/

5. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 • Zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze lit. a) RODO)
 • Wymagana do wykonania umowy oraz do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze lit. b) RODO)
 • Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze lit. f) RODO): obrona prawna

6. Odbiorcy

 • Odbiorcy wewnętrzni: pracownicy działu specjalistycznego
 • Odbiorcy zewnętrzni: odpowiednia agencja/partnerzy handlowi

7. Przekazywanie danych do państw trzecich

Przekazywanie danych do państwa trzeciego spoza Unii Europejskiej nie jest planowane.

8. Okres przechowywania

 • Dane zostaną usunięte po wyłonieniu zwycięzców oraz zakończeniu realizacji etapu administracyjnego, który trwa 4 tygodnie.
 • W przypadku subskrypcji newslettera dane adresowe oraz dane dotyczące udziału pozostają zapisane do odwołania.
 • Dane dotyczące zgody będą przechowywane do 3 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym miał miejsce udział w konkursie.

9. Kwestie dotyczące ochrony danych: prawa osób, których dane dotyczą, do informacji, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz przenoszenia danych, a także wycofanie udzielonych zgód

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do informacji w zakresie dotyczących ich danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osoby, których dane dotyczą, mają ponadto prawo w każdej chwili odwołać udzieloną zgodę.

Kwestie dotyczące ochrony danych w ramach konkursu: w celu skorzystania ze swoich praw w odniesieniu do E-Learning/konkursu uczestnik może skontaktować się przede wszystkim drogą e-mailową: digital@munich-airport.de.

Sprostowanie danych: zwłaszcza w przypadku, gdy dane przekazane przez uczestnika uległy zmianie lub są nieprawidłowe, uczestnik może sprostować te dane. W tym celu uczestnik może skontaktować się drogą e-mailową: digital@munich-airport.de.

Ogólne kwestie dotyczące ochrony danych: w celu skorzystania z dalszych praw prosimy skontaktować się drogą e-mailową: datenschutzanfrage@munich- airport.de.

10. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla innych środków ochrony prawnej przed sądem lub organem administracji publicznej są Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezgodne z prawem. Właściwy organ nadzorczy w Bawarii, zajmujący się obszarem niepublicznym: Bawarski Urząd Krajowy ds. Nadzoru nad Ochroną Danych, Ansbach.

11. Zobowiązanie do udostępnienia danych osobowych

E-Learning lub konkurs stanowi stosunek prawny zbliżony do stosunku umownego; w celu przeprowadzenia konkursu wymagane jest udostępnienie danych, które nie są oznaczone jako opcjonalne.

12. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie) i skutki

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji nie ma miejsca.

13. Odsyłacz do dodatkowych informacji

Więcej dodatkowych informacji dotyczących ochrony danych jest przedstawionych w ogólnym oświadczeniu Flughafen München GmbH o ochronie danych, dostępnym pod adresem: https://www.munich-airport.de/datenschutz

14. Stan informacji na: 06.06.2018 r.